Switch to full style
Työmme vaatii laaja-alaista osaamista. Kerro hyvästä kirjasta! Otsikoksi kirjan nimi.
Lähetä vastaus

Jokainen lapsi on lahjakas

29 Kesä 2015, 23:30

Gerald Hütherin ja Uli Hauserin "Jokainen lapsi on lahjakas" on puheenvuoro kasvatuksen ja koululaitoksen suunnanmuutoksen välttämättömyydestä. Kirjoittajat korostavat, että lapsen pitäisi saada oppia hänelle merkityksellisiä asioita. Kirjoittajien mukaan tärkeitä asioita kasvamisessa ovat muun muassa aikuisen ja lapsen yhteinen oppiminen sekä maailman muuttaminen yhdessä, sadut, luonto ja fyysinen tekeminen sekä lapsen mahdollisuus vaikuttaa ja kantaa vastuuta. Toinen kirjoittajista on kokeellisen aivotutkimuksen alalla työskennellyt neurobiologian professori, ja hänellä on valtavirrasta poikkeava käsitys ADHD:n hoidosta.
Lähetä vastaus